Colofon

A.G. Ems-Nederland B.V. - BORKUMLIJN -
Borkumkade 1
9979 XX  Eemshaven (NL)
Havennummer 8950

Reserveringen: +31 596 51 60 26 

E-mail: info@borkumlijn.nl

K.v.K. nummer 02034830 

Inhoud van het online aanbod

De auteur draagt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Vorderingen jegens de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die het gevolg is van het gebruik of het niet gebruiken van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van verkeerde en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid. 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van <input type="image" class="c-inputButton" name="_saveandclosedok" src="https://www.ag-ems.de/typo3/clear.gif" title="Dokument speichern und schließen" />de website of het complete aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de openbaarmaking tijdelijk of definitief te staken.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou pas dan sprake zijn van aansprakelijkheid, wanneer de auteur kennis heeft van de inhoud ervan en het voor hem technisch en redelijkerwijs mogelijk was, het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen. 

De auteur verklaart bij deze uitdrukkelijk dat op het tijdstip dat de links werden geplaatst, geen illegale inhoud op de te koppelen pagina's zichtbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom distantieert hij zich bij deze uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die zijn gewijzigd nadat de links werden geplaatst. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor bijdragen van derden in de door de auteur opgezette gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Alleen de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen is aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schade die door het gebruik of het niet gebruiken van dergelijke aangeboden informatie ontstaat, niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten in acht te nemen, gebruik te maken van door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten, of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten. 

Alle in het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde merk- en handelsnamen vallen volledig onder de bepalingen van het betreffende geldige handelsmerkrecht en het bezitsrecht van de betreffende geregistreerde eigenaar. Alleen op basis van een verklaring kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd! 

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gecreëerde objecten ligt uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Een verveelvoudiging of het gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan

Dienstverlener van online boeking voor activiteiten, excursies en verhuur

KlarSchiff GmbH
Blinke 59
26789 Leer
Duitsland

Telefon: +49 491 203492 00
E-Mail: hallo@klarschiff.de

Geschäftsführer: Andre Prygoda, Jan Martin Ulferts
Registergericht: Amtsgericht Aurich, HRB 205591
USt-IdNr.: DE336966673
Allgemeine Geschäftsbedingungen KlarSchiff GmbH
Datenschutzerklärung KlarSchiff GmbH

Foto rechten

Timo Müller (www.timo-mueller-fotografie.de)
Rafaël Redczus van Berkel (www.n8w8.nl)
Martin Bockhacker (www.bildplantage13.de)
Hero Lang; Vogelperspektive-Aufnahmen (www.lang-foto.de)
Peter Andryszak (www.peterandry.de)
Karl-Heinz Krämer
Boerenkool foto: stock.adobe.com - Dar1930

Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een nieuw platform gelanceerd om consumenten en handelaars te helpen klachten over onlineaankopen online op te lossen.

Concept, ontwerp en programmering

Ulferts&Prygoda GmbH
Blinke 59
26789 Leer

Klokkenluidersregeling

Hier kun je overtredingen of tips anoniem en in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming melden via het elektronische klokkenluidersysteem.